สารอาหารบำรุงสมอง

สารอาหารเพื่อการทำงานของสมองNutrients for improving brain functions

สารอาหารถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการไปจนถึงการทำงานของระบบประสาทและสมองที่ดี จึงไม่น่าแปลกใจ
เลยว่าการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักโภชนาการย่อมนำมาซึ่งสมองอันชาญฉลาด รวมไปถึงระบบความคิด
การเรียนรู้ และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันเลยดีกว่าว่าสาร อาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองมีอะไรบ้าง

กลุ่มสารอาหารเพื่อพัฒนาการของสมอง (Brain development agents)

หากเอ่ยถึงสารอาหารที่เน้นพัฒนาการของสมองในเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น สำหรับเด็กเล็กนั้นอาหารที่ดีที่สุดก็คือ นมแม่ เนื่องจากนมแม่มีปริมาณสารอาหาร ทุกอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยในพัฒนาการของลูกน้อย ในกรณีที่คุณแม่ไม่มีน้ำนม การใช้นมผงจึงเป็นตัวเลือกรองลงมา โดยคุณแม่ควรเลือก ผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและสิ่งสำคัญคือ นมผงควรมีการเติมสารอาหารบางอย่างที่ไม่สามารถพบได้ในนมวัวปกติแต่มีความสำคัญอย่างมากต่อลูกน้อย

กลุ่มสารอาหารเพื่อเสริมสร้างความจำ (Memory and learning boosters)

สำหรับประเด็นเรื่องของความจำนั้น มักเกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของระบบประสาทและสมอง ที่ยิ่งเสื่อมลงเรื่อยๆ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้สูงวัยอาจมีอาการทางโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นได้ และยิ่งหากผู้สูงอายุมีปัญหาทางจิตใจผสมเข้าไป ย่อมส่งผลเสียต่อระบบการทำงานของประสาทและสมอง รวมไปถึงความสามารถในการเรียนรู้และความจำตามมา ดังนั้นสิ่งที่ลูกหลานควรทำคือ การทำความเข้าใจถึงต้นเหตุแห่งวัย การให้ผู้สูงอายุได้ลองหัดคำนวณเลขคณิตคิดในใจ ฝึกสมองประลองเชาว์ปัญญาหรือสรรค์สร้างกิจกรรมในครอบครัวที่เป็นเสมือนภูมิคุ้มกัน
ช่วยเสริมสร้างสมองและจิตใจของผู้สูงอายุให้แข็งแกร่ง สิ่งเหล่านี้ย่อมช่วยให้ผู้สูงอายุยังใช้สมองได้นานประหนึ่งสมองของขงเบ้งเลยทีเดียว และสารอาหารสำหรับสมองที่เน้นเรื่องความจำ

Related Posts