สารอาหารเพื่อการทำงานของสมองNutrients for improving brain functions สารอาหารถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการไปจนถึงการทำงานของระบบประสาทและสมองที่ดี จึงไม่น่าแปลกใจ เลยว่าการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักโภชนาการย่อมนำมาซึ่งสมองอันชาญฉลาด รวมไปถึงระบบความคิด การเรียนรู้ และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันเลยดีกว่าว่าสาร อาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองมีอะไรบ้าง กลุ่มสารอาหารเพื่อพัฒนาการของสมอง (Brain development agents) หากเอ่ยถึงสารอาหารที่เน้นพัฒนาการของสมองในเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น สำหรับเด็กเล็กนั้นอาหารที่ดีที่สุดก็คือ นมแม่ […]

Continue Reading